Informacja ogólna

 

W Katedrze Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu chiururgii i transplantologii ze studentami V i VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych, prelekcji i wykładów, zgodnie z podziałem na grupy i planem zajęć ustalonym przez dziekanat oraz szczegółowym planem ćwiczeń udostępnionym na niniejszej stronie. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności na zajęciach, zgodnie z regulaminem ćwiczeń oraz na podstawie zaliczeń na koniec bloków ćwiczeniowych.

Kierownikiem ćwiczeń jest dr Grzegorz Oczkowicz

kontakt w kwestiach dotyczących dydaktyki - sekretariat: mgr Kornelia Magiera, e-mail: kornelia.magiera@sum.edu.pl