Regulamin ćwiczeń realizowanych w klinice

Prawa i obowiązki  Studentów

odbywających ćwiczenia

w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

 

  • Terminy, czas trwania ćwiczeń, wykładów, ustala szczegółowy harmonogram podany przez Dziekanat SUM w Katowicach, zaakceptowany przez Klinikę, który jest wywieszony na tablicach informacyjnych w Dziekanacie i odpowiedniej Klinice oraz na stronie kliniki chonit.sum.edu.pl
  • Wszystkie zaległości można będzie odrabiać w specjalnym bloku ćwiczeniowym - na końcu semestru.
  • W uzasadnionych przypadkach (np. ważne wydarzenie losowe), dopuszczalne jest odrabianie zaległych ćwiczeń, wyłącznie po porozumieniu i za zgodą adiunkta odpowiedzialnego za dydaktykę.
  • Student/ka musi posiadać własny fartuch lekarski, obuwie zamienne oraz stetoskop.
  • Studentów obowiązuje taktowne traktowanie chorych. Dobro chorego jest naczelną zasadą dla uczestników ćwiczeń. Studentów obowiązuje tajemnica lekarska
  • Studenci są zobowiązani do przygotowania się do poszczególnych ćwiczeń zgodnie z podanym programem.
  • Ćwiczenia i seminaria rozpoczynają się punktualnie. Studenci do otrzymania zaliczenia semestru muszą wykazać się obecnością na wszystkich zajęciach (wykłady i seminaria) oraz uzyskać pozytywną ocenę u prowadzącego asystenta.

 

Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.