Pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

 

pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni:

 

prof. dr hab. med. Robert Król, profesor badawczo-dydaktyczny, kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

prof. dr hab. med. Jacek Ziaja, profesor badawczo-dydaktyczny

dr hab. med. Grzegorz Budziński, adiunkt dydaktyczny

dr hab. med. Artur Caban, adiunkt dydaktyczny

dr hab. med. Wojciech Wystrychowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr med. Grzegorz Oczkowicz, asystent dydaktyczny

dr med. Jacek Pawlicki, asystent dydaktyczny

lek. Michał Piaszczyński, asystent dydaktyczny

lek. Filip Kilian, asystent dydaktyczny

lek. Damian Skrabaka, doktorant

lek. Zuzanna Horynecka, wykładowca

lek. Monika Widera, wykładowca