Pracownicy Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

 

pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni:

 

prof. dr hab. med. Robert Król, profesor badawczo-dydaktyczny, kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

prof. dr hab. med. Jacek Ziaja, profesor badawczo-dydaktyczny

dr hab. med. Grzegorz Budziński, adiunkt dydaktyczny

dr hab. med. Artur Caban, adiunkt dydaktyczny

dr med. Adam Kurek, asystent badawczo-dydaktyczny

dr med. Grzegorz Oczkowicz, asystent dydaktyczny

dr med. Jacek Pawlicki, asystent dydaktyczny

dr med. Wojciech Wystrychowski, adiunkt badawczo-dydaktyczny

lek. Michał Piaszczyński, asystent dydaktyczny

lek. Filip Kilian, asystent dydaktyczny

lek. Damian Skrabaka, doktorant

lek. Zuzanna Horynecka, wykładowca

lek. Monika Widera, wykładowca