Tematyka zajęć - Chirurgia onkologiczna (2022-2023)

Chirurgia Onkologiczna

 

Tematy zajęć:

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Ul. Francuska 20, 40-027 Katowice, chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

 

 1. Zasady profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

 

 1. Zasady profilaktyki antybiotykowej i leczenia zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

 

 1. Rak piersi - diagnostyka ze szczegółowym omówieniem badań przesiewowych, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne raka przedinwazyjnego inwazyjnego
 2. Rak płuca - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne
 3. Rak tarczycy - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne
 4. Rak nerki - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne

 

W ramach przygotowania do zajęć w zakresie Chirurgii Onkologicznej studenci V roku zobowiązani są do przygotowania i przedstawienia jednej z 4 prelekcji dotyczących leczenia:

- raka piersi,                                                                                           

- raka płuca,

- raka nerki,

- raka tarczycy.

 

Prelekcja powinna zawierać informacje dotyczące:

 • częstszości występowania nowotworu,
 • etiologii, patogenezy i czynników ryzyka występowania nowotworu,
 • podziału ze względu na morfologię nowotworu,
 • objawów klinicznych,
 • badań stosowanych w diagnostyce (obrazowych, laboratoryjnych i innych),
 • czynników branych pod uwagę w ocenie stopnia zaawansowania,
 • wskazań i przeciwwskazań do leczenia chirurgicznego,
 • rodzajów stosowanych operacji,
 • leczenia neoadjuwantnego, uzupełniającego, paliatywnego.

 

Czas trwania prezentacji powinien wynosić około 30-40 minut.

 

Każda z prezentacji powinna być zakończona 5 pytaniami sprawdzającymi dotyczącymi wspomnianego nowotworu. Pytanie powinno zawierać 5 odpowiedzi, z których tylko 1 jest prawidłowa. Pytania mogą być oparte na wcześniejsze pytania z bazy pytań LEK, pytań egzaminacyjnych kończących przedmiot chirurgia i innych.

Należy również podać, w którym z podręczników rekomendowanych do nauki przedmiot znajduje się odpowiedź na zadane pytanie (tytuł, autor,  wydawnictwo, rok wydania, rozdział, strony).

                            

Za przydzielenie poszczególnych tematów kolejnym sekcjom danej grupy odpowiada jej starosta.

Jest on zobowiązany do przesłania na adres klinik chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl informacji, którym z osób został przydzielone dane tematy na 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć.

 

Prelekcja i pytania powinna być przygotowane w formacie Power Point na przenośnej pamięci (pendrive). Należy dołożyć starań, aby nie było trudności technicznych z otwarciem prezentacji.

 

Prelekcja może być prezentowania przez 1 lub 2 osoby, natomiast za jej przygotowanie odpowiadają wszyscy studenci z danej sekcji. Również studenci z danej sekcji zobowiązani są do udzielania odpowiedzi na pytania, które pojawią się pojawią się u słuchaczy prelekcji, w tym asystenta prowadzącego ćwiczenia.

 

Brak przygotowania prelekcji lub jej niewłaściwe przygotowanie skutkować będzie brakiem zaliczenia i w konsekwencji koniecznością zaliczania u osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć.

 

Zalecane podręczniki:

Chirurgia onkologiczna, red. Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki WM: Tom 2 i 3. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019

Rozdziały: Guzy nerek, Nowotwory tarczycy, Rak płuca, Rak piersi.

https://libra.ibuk.pl/reader/chirurgia-onkologiczna-tom-3-arkadiusz-jeziorski-piotr-206360

https://libra.ibuk.pl/reader/chirurgia-onkologiczna-tom-2-arkadiusz-jeziorski-piotr-201300