Chirurgia III (V rok) - tematy zajęć

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

TEMATYKA ZAJĘĆ :

CHIRURGIA III  (V rok)

Wtorek:

ĆWICZENIA:  Opieka nad chorymi po zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej. Leczenie żywieniowe.

SERMINARIUM: Leczenie żywieniowe w oddziale chirurgii. Zasady wczesnej pooperacyjnej rehabilitacji chorego (ERAS). Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej .

Czwartek:

ĆWICZENIA: Choroby tarczycy i przytarczyc. Guzy nadnercza. Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego  i nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST, GEP-NET).

SEMINARIUM: Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego guzów nadnercza.

Piątek:

ĆWICZENIA: Łagodne guzy wątroby. Nadciśnienie wrotne. Postępowanie w przypadku krwotoku z żylaków przełyku.

SEMINARIUM:  Guzy tarczycy  i przytarczyc. Zasady leczenie operacyjnego. Powikłania.