Chirurgia III (V rok) - tematy zajęć 2023/2024

CHIRURGIA OGÓLNA III  / ROK V

Rok Akademicki 2023/2024

 

SEMINARIA:

Tematy prelekcji:

  1. Leczenie żywieniowe w oddziale chirurgii .Zasady wczesnej pooperacyjnej rehabilitacji chorego (ERAS)
  2. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych chorych .
  3. Nadciśnienie wrotne - obecny stan wiedzy.

 

  1. Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) oraz guzy neuroendokrynne (guzy GEP-NET).

5.Objawy i diagnostyka chorób tarczycy. Diagnostyka różnicowa hiperkalcemii.

  1. Zaburzenia kory i rdzenia nadnercza. Diagnostyka hormonalna i obrazowa. Zasady postępowania z guzem chromochłonnym

7.Przeszczepy narządowe. Organizacja i koordynacja. Pobranie wielonarządowe -aspekty techniczne.

8.Przeszczepy nerek. Przeszczep łączony nerki z trzustką.Przeszczep rodzinny.

9.Przeszczep wątroby. Kwalifikacja biorców. Aspekty techniczne  operacji.

10.Powikłania po przeszczepach narządów. Diagnostyka i leczenie.

 

 

ĆWICZENIA:

Tematyka zajęć:

1.Marskość wątroby. Splenomegalia .Hipersplenizm. Wodobrzusze. Postępowanie w krwotoku z żylaków przełyku

2.Prowadzenie około i pooperacyjne chorych obciążonych oraz  chorych onkologicznych z wysokim ryzykiem powikłań okołooperacyjnych. Zasady aseptyki, profilaktyki antybiotykowej oraz przeciwzakrzepowej. Leczenie żywieniowe

  1. Zaburzenia kory i rdzenia nadnercza. Diagnostyka hormonalna i obrazowa. Zasady postępowania z guzem chromochłonnym.

4.Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego. Współczesna strategia postępowania

5.Objawy i diagnostyka chorób tarczycy. Diagnostyka różnicowa hiperkalcemii.

  1. Dostępy do dializ. Kwalifikacje chorego do przeszczepu nerki, trzustki oraz wątroby.
  2. Przeszczep rodzinny .
  3. Powikłania po przeszczepie nerek , trzustki, wątroby. Re-transplantacje.