Chirurgia III (V rok) - tematy zajęć

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

TEMATYKA ZAJĘĆ :

CHIRURGIA III  (V rok)

Wtorek:

ĆWICZENIA:  Opieka nad chorymi po zabiegach chirurgicznych. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej. Leczenie żywieniowe.

SERMINARIUM: Leczenie żywieniowe w oddziale chirurgii. Zasady wczesnej pooperacyjnej rehabilitacji chorego (ERAS). Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej .

Czwartek:

ĆWICZENIA: Choroby tarczycy i przytarczyc. Guzy nadnercza. Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego  i nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST, GEP-NET).

SEMINARIUM: Kwalifikacja do leczenia chirurgicznego guzów nadnercza.

Piątek:

ĆWICZENIA: Łagodne guzy wątroby. Nadciśnienie wrotne. Postępowanie w przypadku krwotoku z żylaków przełyku.

SEMINARIUM:  Guzy tarczycy  i przytarczyc. Zasady leczenie operacyjnego. Powikłania.

Transplantologia (IV rok) - tematy zajęć

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

TEMATYKA ZAJĘĆ :

TRANSPLANTOLOGIA  (IV rok)

 

  1. Organizacja i koordynacja przeszczepiania narządów w Polsce.
  2. Pobranie wielonarządowe - aspekty techniczne.
  3. Przeszczepianie nerek. Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki.
  4. Przeszczepianie wątroby. Kwalifikacja biorców do przeszczepienie. Aspekty techniczne operacji.
  5. Powikłania po przeszczepieniu narządów. Diagnostyka i leczenie.

×

Dane kontaktowe

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej
Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Francuska 20/24,
40-027 Katowice
(SPSK im. A. Mielęckiego)

tel. 32/ 255 50 52