Sylabus - chirurgia onkologiczna

Cz. 2

 

Inne przydatne informacje o przedmiocie

 

12. Jednostka realizująca przedmiot, adres, e-mail:

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej,

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Ul. Francuska 20, 40-027 Katowice, chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl

 

 

13. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu:

Jacek Ziaja

 

 

14. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

Student potrafi: przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (E.U1.),  przeprowadzać pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E.U3.).

 

 

15. Liczebność grup

Zgodna z uchwałą Senatu SUM

16. Materiały do zajęć

-

17. Miejsce odbywania się zajęć

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM, Ul. Francuska 20, 40-027 Katowice

18. Miejsce i godzina konsultacji

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM, Ul. Francuska 20, 40-027 Katowice, poniedziałek, godz. 8.30-9.30

19. Efekty uczenia się

Numer przedmiotowego efektu uczenia się

Przedmiotowe efekty uczenia się

Odniesienie do efektów uczenia się zawartych w standardach

P_W01

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych [w zakresie chorób nowotworowych] występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań

E.W7

P_W02

Zna i rozumie uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów

E.W23

P_W03

Zna i rozumie podstawy wczesnej wykrywalności nowotworów i zasady badań przesiewowych w onkologii;

E.W24

P_W04

Zna i rozumie zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

F.W3

P_U01

Potrafi planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w zakresie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

E.U16

P_U02

Potrafi planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w zakresie zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

E.U16

20. Formy i tematy zajęć

Liczba godzin

21.1. Wykłady

 

Zasady profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

2

Zasady profilaktyki antybiotykowej i leczenia zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

2

22.2. Seminaria

 

Rak piersi - diagnostyka ze szczegółowym omówieniem badań przesiewowych, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne raka przedinwazyjnego  inwazyjnego

1

Rak płuca - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne

1

Rak tarczycy - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne

1

Rak nerki - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne

1

23.3. Cwiczenia

 

Zasady profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

1

Zasady profilaktyki antybiotykowej i leczenia zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową leczonych chirurgicznie

1

Rak piersi - diagnostyka ze szczegółowym omówieniem badań przesiewowych, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne raka przedinwazyjnego  inwazyjnego

2

Rak płuca - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne

2

Rak tarczycy - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne

1

Rak nerki - diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego, leczenie chirurgiczne radykalne i paliatywne

1

24. Literatura

Chirurgia onkologiczna, red. Jeziorski A, Rutkowski P, Wysocki WM: Tom 2 i 3. PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2019

Rozdziały: Guzy nerek, Nowotwory tarczycy, Rak płuca, Rak piersi.

https://libra.ibuk.pl/reader/chirurgia-onkologiczna-tom-3-arkadiusz-jeziorski-piotr-206360

https://libra.ibuk.pl/reader/chirurgia-onkologiczna-tom-2-arkadiusz-jeziorski-piotr-201300

 

25. Kryteria oceny – szczegóły

 

 

Zaliczenie (zgodnie z informacjami zamieszczonymi w  regulaminie przedmiotu).