Działalność medyczna

 

Klinika specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej – z uwzględnieniem zabiegów endowaskularnych oraz chirurgii endokrynologicznej – w szczególności chirurgii tarczycy i nadnerczy. Równocześnie Klinika jest jedynym na Śląsku i jednym z największych w Polsce ośrodków transplantacji narządowej. Zespół Kliniki przeprowadza rocznie ponad 100 zabiegów transplantacji nerki, ponad 30 zabiegów transplantacji wątroby. Katedra Chirurgii pełni funkcję ośrodka naukowo-szkoleniowego kształcącego studentów kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadząc równocześnie szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i transplantologii klinicznej.

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej specjalizuje się w leczeniu:

 • chorób wątroby i dróg żółciowych: pierwotnych i przerzutowych guzów wątroby, kamicy i nowotworów dróg żółciowych oraz powikłań leczenia tych chorób,
 • chorób żył i tętnic: tętniaków aorty piersiowej i brzusznej, zwężeń tętnic szyjnych, trzewnych, nerkowych, tętniaków tętnic trzewnych, niedrożności i zwężenia tętnic kończyn dolnych, z uwzględnieniem zabiegów wewnątrznaczyniowych i hybrydowych
 • nowotworów nerek, ze szczególnym uwzględnieniem guzów obejmujących duże naczynia jamy brzusznej,
 • chorób gruczołów dokrewnych: guzów nadnerczy, nowotworów tarczycy i przytarczyc, z uwzględnieniem laparoskopowej adrenalektomii
 • guzów przestrzeni zaotrzewnowej,
 • wytwarzaniu i rekonstrukcji dostępów naczyniowych do dializ z uwzględnieniem zabiegów endowaskularnych
 • chorób trzustki ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów złośliwych oraz guzów czynnych hormonalnie,

Wyjątkową działalnością Kliniki jest:

 • chirurgia wątroby i dróg żółciowych, z uwzględnieniem zabiegów resekcji, termoablacji i chemoembolizacji zmian nowotworowych
 • przeszczepianie narządów jamy brzusznej (wątroby, nerek),
 • leczenie chirurgicznych powikłań po transplantacjach narządowych i zabiegach na drogach żółciowych

Ze względu na ścisłą współpracę z klinikami nefrologiczną, hematologiczną i onkologiczną klinika wykonuje wymienione procedury:

 • u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (wymagających leczenia dializami i wykonywania dostępów naczyniowych do dializ),
 • u chorych z chorobami hematologicznymi (w tym z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz wymagających usunięcia śledziony),
 • u chorych, w przypadku których leczenie chirurgiczne jest powiązane z radio- i chemioterapią.

Procedury chirurgiczne wykonywane są metodami:

 • klasycznymi z wykorzystaniem takich urządzeń/metod jak: ultrasonografia, angiografia i cholangiografia sródoperacyjna, nóż harmoniczny,
 • laparoskopowymi (np. usuwanie guzów nadnerczy, usuwanie pęcherzyka żółciowego, pobieranie nerek do przeszczepienia od dawcy żywego),
 • endowaskularnymi (udrożnienie i poszerzanie zwężeń tętnic z założeniem stentu, w tym zabiegi na tętnicach trzewnych, nerkowych, podudzia i stopy, wyłączanie tętniaków aorty piersiowej i brzusznej, tętniaków tętnic trzewnych i obwodowych, tzw. zabiegi hybrydowe łączące operację klasyczną z zabiegiem endowaskularnym),
 • endoskopowmi (polipektomie, tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego),
 • przezskórnymi pod kontrolą USG (niszczenie guzów wątroby z zastosowaniem termoablacji mikrofalowej).

Klinika dysponuje:

 • 4 odcinkami z 16 salami 1-4 osobowymi (w sumie 46 łóżek) z pełnym węzłem sanitarnym każda oraz salami intensywnego nadzoru pooperacyjnego
 • blokiem operacyjnym z 2 salami operacyjnymi,
 • salą do wykonywania zabiegów endowaskularnych pod kontrolą RTG,
 • poradniami chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej,
 • pracownią endoskopową i ultrasonograficzną.