Transplantologia (IV rok) - tematy zajęć

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

TEMATYKA ZAJĘĆ :

TRANSPLANTOLOGIA  (IV rok)

 

  1. Organizacja i koordynacja przeszczepiania narządów w Polsce.
  2. Pobranie wielonarządowe - aspekty techniczne.
  3. Przeszczepianie nerek. Jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki.
  4. Przeszczepianie wątroby. Kwalifikacja biorców do przeszczepienie. Aspekty techniczne operacji.
  5. Powikłania po przeszczepieniu narządów. Diagnostyka i leczenie.